Zvanični simboli nacija i Bosna i Hercegovina
Politika, ljudi i bokserske rukavice

Zvanični simboli predstavljaju nacije, ljude, vlade i ostale različite društvene grupe, čak iako se svi ne poistovjećuju sa njima. Ovo je predmet političke dinamike, a ona je sklona promjenama. Da bi istražili ovu oblast u Bosni i Hercegovini (BiH), i to vrlo lokalno, na općinskom nivou, Populari tim je prikupio grbove iz svih bosanskohercegovačkih općina. Takva perspektiva koja obuhvata čitavu zemlju omogućila nam je da vizuelno analiziramo poruke koje općinski grbovi odašilju, te da li postoje određeni trendovi među njima.

Nakon svega, BiH i nije neka iznimka
Slične razlike i mehanizmi kojih nema

Nakon općih izbora 2010., i Belgija i Bosna i Hercegovina nastavljaju s radom bez vlada. Obje države imaju mnogo toga zajedničkog, obje su federalne i podijeljene su na tri regije, a sastoje se od tri zajednice. Ipak, nedostatak vlade ozbiljnije utječe na BiH nego na Belgiju zbog brojnih značajnih strukturnih različitosti. 

Policy brief
Bosna: Zemlja pogrešnih interpretaicija

Ovaj dokument predstavlja pregled različitih mišljenja koja su dominirala pri blokiranju zatvaranja OHR-a. Pored toga, on tvrdi da bosanskohercegovački političari ne žele istinski da OHR preda svoje vlasništvo nad procesima u zemlji. Oni zapravo stvaraju vještačke krize kako bi spriječili da se to dogodi. Konačno, papir istražuje ulogu Evropske unije u tim procesima te implikacije nesposobnosti EU27 da postignu konsenzus o BiH.

Dobre prakse iz zemalja članica EU: Inspiracija i napori BiH
Kako Lisabonska strategija može pomoći Bosni i Hercegovini u procesu stabilizacije i pridruživanja EU?

"Ono što se treba naglasiti jeste važnost ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Efikasna implementacija ovih obaveza i nastavak reformi neophodni su kako bi se ostvario napredak prema narednim fazama procesa integracije u Evropu. To je posebno važno jer za cilj imamo status države kandidata." - Osman Topčagić, Direkcija za evropske integracije u BiH.

Nevesinje - zaboravljena zemlja
Strategija donatorskih aktivnosti zasnovana na činjenicama

"Tvornica će imati kapacitet od šest tona bilja po danu, i projekat ove veličine može uspjeti jedino ukoliko postane regionalni centar. Nažalost, dosta je pitanja o kojima se nije vodilo računa, kao što su: kako se probiti na tržište i kako razviti brend!" - Dragan Brenjo, tehnolog u BH Agenciji za sigurnost hrane.

Bh. izazov: Razvoj jedinstvenog uslužnog sektora
Podrška dinamičnom uslužnom sektoru u Bosni

Jedan od najvažnijih izazova za BiH tokom pridruživanju EU bit će razvoj uslužne ekonomije i ekonomije malih i srednjih preduzeća. Razvoj jedinstvenog uslužnog tržišta središnji je element unutrašnje tržišne politike Evropske unije, a vitalan uslužni sektor se smatra ključnim u funkcioniranju ekonomije zasnovane na znanju.

Koliko su političke partije pristupačne onima koji po prvi put izlaze na izbore?
Discussion Paper: Prvi vam je put?

Od kada je u BiH 2006. godine uveden pasivni sistem registracije birača, na biračkim listama je 15% više imena. Ovaj porast broja novih birača podrazumijeva osobe koje glasaju po prvi put, koje su od prošlih izbora napunile 18 godina. Kako bismo ocijenili koliko su pristupačne političke stranke novim pristalicama, nazvali smo sjedišta 15 bosanskohercegovačkih političkih partija tražeći informacije upotrebljavajući profil birača koji glasa po prvi put.

Pitanje dvojnog državljanstva u Bosni i Hercegovini
Discussion Paper: BiH ili neBiH?

Ovaj dokument opisuje pozadinu događaja u odnosu na pitanje o dvojnom državljanstvu u Bosni i Hercegovini, razmatra njegove posljedice i na lokalnom i na internacionalnom planu, te naglašava njegovu važnost.

Detaljan uvid u implementaciju SSP-a i Evropskog partnerstva u BiH
(Bez) Puta u Evropu

Ovaj izvještaj poziva na promišljanje o javnim politikama u Bosni i Hercegovini. Kako sada stvari stoje, izgleda da BiH nije na pravi način shvatila lekcije iz sopstvenih uspjeha i neuspjeha u prošlosti, niti je uspostavila strukture kako bi u potpunosti iskoristila evropsku pomoć. Kroz studiju slučaju u sektoru transporta, razmatramo vrijednost inicijativa Evropske unije u BiH, razinu kontrole koju BiH ima nad ovim procesima, te relevantnost ovakvih politika za bosanskohercegovački put ka Evropi.

Bosanskohercegovačka apatija spram EU
Izgubljeni u prevodu

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom 2008. godine, Bosna i Hercegovina je započela proces pristupanja EU. Prevođenje pravne stečevine EU na zvanične jezike zemlje prvi je korak ka EU. Međutim, kao što je BiH uvijek bilo multietničko društvo, također je i zemlja u kojoj se govori više jezika i koja odgađa proces pristupanja EU.