Da li nas mediji mogu uvesti u EU?
Iz Brazila u Brisel

Osnovni cilj ovog izvještaja je objasniti ulogu medija u BiH kod informiranja javnosti o odnosima BiH sa EU, te načinu na koji to rade. Što je još važnije, Populari je za cilj imao ponuditi odgovor na pitanje da li mediji mogu biti ključni faktor koji može zakotrljati EU grudvu i prekinuti blokadu u kojoj se BiH trenutno nalazi. Nebrojeno je puta dokazano da mediji u BiH mogu kreirati euforiju. Očekivalo bi se da se isti elan kreira i oko jednog od samo nekolicine ciljeva koji ujedinjuju većinu bosanskohercegovačkih građana: EU. 

Prijeko potreban napredak na putu ka EU
Više novca, nego smisla u BiH?

Istraživanje koje pokazuje da BiH još uvijek nedostaje kapaciteta, znanja i vještina da u potpunosti iskoristi raspoložive fondove EU.

Ekonomija dobrobiti životinja
Koliko gubi Bosna i Hercegovina van Evropske unije?

U ovom izvještaju, dobrobit životinja se uzima kao primjer s kojim se svi možemo identificirati, a na različite načine se tiče svih nas. Dobrobit životinja je također i jedna od prepreka koja se lako može riješiti kako bi se unaprijedio ovaj sektor u cjelosti.

Mogu li bosanskohercegovački pilići u EU?
Mesna industrija u Bosni i Hercegovini

Ovaj izvještaj ispituje situaciju u sektoru peradarstva u BiH, s namjerom identifikacije problema i predlaganju rješenja u dijelu koji se tiče dobrobiti životinja tako da BiH bude spremna i u ovom segmentu kada bude omogućen izvoz u EU, kao i poticanja javne diskusije o dobrobiti životinja i njenim implikacijama na ekonomiju, zdravlje i sigurnost hrane.

BH pristup upravljanju ambalažnim otpadom
BiH - Vječito poseban slučaj

U sklopu projekta Britanske ambasade u BiH pod nazivom "EU Priče", Think tank Populari objavio je izvještaj pod naslovom "BiH - Vječito poseban slučaj" bosanski pristup upravljanju ambalažnim otpadom.

Pravo lice borbe za vlast u BiH
Izvještaj o smeću

Ovaj izvještaj ispituje probleme svojstvene postratnoj Bosni, promatrajući smeće koje svi mi generiramo, bacamo i zaboravljamo.

Plasman BiH u balkanskoj regati?
Utrka je u toku

Nakon jednogodišnjeg istraživačkog projekta, te analize hrvatskog pristupnog iskustva, Populari je objavio konačnu analizu namijenjenu bosanskohercegovačkim kreatorima politika.

Iskustva Republike Hrvatske u okviru Poglavlja 12
Vodič kroz pristupne pregovore - Poglavlje 12: Sigurnost hrane

Ovaj vodič je namijenjen kreatorima i analitičarima politika zainteresiranih za bolje razumijevanje procesa pristupanja EU koji je uspješno provela Hrvatska, posljednji kandidat koji je završio pregovore o pristupanju.

Iskustva Republike Hrvatske u okviru Poglavlja 27
Vodič kroz pristupne pregovore - Poglavlje 27: Okoliš

Vodič za poglavlje 27, okoliš, objašnjava šta su bili uvjeti EU vezano za okoliš, šta je Hrvatska morala uradit da ispuni te uvjete i šta to u praksi znači.

Bosanskohercegovačko “bijelo zlato”, izvoz sira na evropsko tržište
“Terroir“ sira

Čak i u djelima drevnih rimskih pisaca, područje sadašnje Bosne i Hercegovine pominjalo se u kontekstu proizvodnje i prerade mlijeka, u kojoj je sir bio jedan od glavnih proizvoda. Međutim, sudeći prema trenutnim strateškim dokumentima na svim administrativnim nivoima u BiH, čini se da je ova tradicija, zajedno sa potencijalnim koristima koje može imati za današnju ekonomiju, zaboravljena.