Prijeko potreban napredak na putu ka EU
Više novca, nego smisla u BiH?

Istraživanje koje pokazuje da BiH još uvijek nedostaje kapaciteta, znanja i vještina da u potpunosti iskoristi raspoložive fondove EU.

Ekonomija dobrobiti životinja
Koliko gubi Bosna i Hercegovina van Evropske unije?

U ovom izvještaju, dobrobit životinja se uzima kao primjer s kojim se svi možemo identificirati, a na različite načine se tiče svih nas. Dobrobit životinja je također i jedna od prepreka koja se lako može riješiti kako bi se unaprijedio ovaj sektor u cjelosti.

Mogu li bosanskohercegovački pilići u EU?
Mesna industrija u Bosni i Hercegovini

Ovaj izvještaj ispituje situaciju u sektoru peradarstva u BiH, s namjerom identifikacije problema i predlaganju rješenja u dijelu koji se tiče dobrobiti životinja tako da BiH bude spremna i u ovom segmentu kada bude omogućen izvoz u EU, kao i poticanja javne diskusije o dobrobiti životinja i njenim implikacijama na ekonomiju, zdravlje i sigurnost hrane.

BH pristup upravljanju ambalažnim otpadom
BiH - Vječito poseban slučaj

U sklopu projekta Britanske ambasade u BiH pod nazivom "EU Priče", Think tank Populari objavio je izvještaj pod naslovom "BiH - Vječito poseban slučaj" bosanski pristup upravljanju ambalažnim otpadom.

Pravo lice borbe za vlast u BiH
Izvještaj o smeću

Ovaj izvještaj ispituje probleme svojstvene postratnoj Bosni, promatrajući smeće koje svi mi generiramo, bacamo i zaboravljamo.

Plasman BiH u balkanskoj regati?
Utrka je u toku

Nakon jednogodišnjeg istraživačkog projekta, te analize hrvatskog pristupnog iskustva, Populari je objavio konačnu analizu namijenjenu bosanskohercegovačkim kreatorima politika.

Iskustva Republike Hrvatske u okviru Poglavlja 12
Vodič kroz pristupne pregovore - Poglavlje 12: Sigurnost hrane

Ovaj vodič je namijenjen kreatorima i analitičarima politika zainteresiranih za bolje razumijevanje procesa pristupanja EU koji je uspješno provela Hrvatska, posljednji kandidat koji je završio pregovore o pristupanju.

Iskustva Republike Hrvatske u okviru Poglavlja 27
Vodič kroz pristupne pregovore - Poglavlje 27: Okoliš

Vodič za poglavlje 27, okoliš, objašnjava šta su bili uvjeti EU vezano za okoliš, šta je Hrvatska morala uradit da ispuni te uvjete i šta to u praksi znači.

Bosanskohercegovačko “bijelo zlato”, izvoz sira na evropsko tržište
“Terroir“ sira

Čak i u djelima drevnih rimskih pisaca, područje sadašnje Bosne i Hercegovine pominjalo se u kontekstu proizvodnje i prerade mlijeka, u kojoj je sir bio jedan od glavnih proizvoda. Međutim, sudeći prema trenutnim strateškim dokumentima na svim administrativnim nivoima u BiH, čini se da je ova tradicija, zajedno sa potencijalnim koristima koje može imati za današnju ekonomiju, zaboravljena.

Zvanični simboli nacija i Bosna i Hercegovina
Politika, ljudi i bokserske rukavice

Zvanični simboli predstavljaju nacije, ljude, vlade i ostale različite društvene grupe, čak iako se svi ne poistovjećuju sa njima. Ovo je predmet političke dinamike, a ona je sklona promjenama. Da bi istražili ovu oblast u Bosni i Hercegovini (BiH), i to vrlo lokalno, na općinskom nivou, Populari tim je prikupio grbove iz svih bosanskohercegovačkih općina. Takva perspektiva koja obuhvata čitavu zemlju omogućila nam je da vizuelno analiziramo poruke koje općinski grbovi odašilju, te da li postoje određeni trendovi među njima.