Policy Brief
Bajke i druge priče: 100 000 novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini - Izmišljena izborna obećanja

Hronična nezaposlenost je zajednički nazivnik svim zemljama Zapadnog Balkana. Prema svim postojećim parametrima, Bosna i Hercegovina je na samom čelu. Iako prepoznat kao jedan od gorućih problema koji onemogućava napredak i razvoj, rješenje se ne nazire. 

Izvještaji i infografike
Služimo i štitimo: Priča o sigurnosnom sektoru u BiH

Izvještaj nudi nešto drugačiju perspektivu o tome gdje se BiH nalazi gotovo 20 godina od početka reformi u sigurnosnom sektoru, da li su hiljade međunarodnih stručnjaka koji su sudjelovali u tome, milioni eura koji su uloženi, napravili pomake na bolje?

Izvještaj
Pogled na svijet sa Balkana?

Ovaj izvještaj bavi se analizom medijskog izvještavanja na Zapadnom Balkanu o najaktualnijim svjetskim temama u 2014. godini koja je pokazala u kojoj mjeri globalna međuzavisnost i dalje zaobilazi zemlje Zapadnog Balkana.

Izvještaj
Zajednička vanjska politika na Zapadnom Balkanu?

Ovaj kratki izvještaj je pokušaj da se pažnja skrene na praktične ideje, stavljajući na stranu ideološka ograničenja na Zapadnom Balkanu u svrhu poboljšanja sigurnosti i prosperiteta cijele regije. Zajednička vanjska politika je koristan alat koji bi lideri na Zapadnom Balkanu, ali i donosioci odluka u Briselu, mogli iskoristiti. 

Policy Brief
USUSRET INKLUZIVNIM POLITIKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI: Međusobni odnosi aktera

U sklopu projekta TRAIN 2014 kojeg implementira DGAP, izvještaj istražuje trojne međusobne odnose između organizacija civilnog društva, građana i vlade, ključnih aktera u ostvarivanju participativne, inkluzivne i odgovorne demokracije u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj i infografika
LORENZETTIJEV KIST: Više upravljanja, manje vladanja

Ovo je priča o uticaju dobrog i lošeg upravljanja državom...

U ovom izvještaju smo kroz priču o (ne)provođenju politike zbrinjavanje napuštenih pasa u Kantonu Sarajevo prikazali nesavršenost sistema upravljanja u BiH, ne samo u Sarajevu, nego i Mostaru, Zenici, Travniku, gradovima i sistemima koji se urušavaju.

Izvještaj i infografike o odnosima između Turske i Bosne i Hercegovine 
Politička romansa: Odnosi između Turske i Bosne i Hercegovine

Ovaj izvještaj proučava odnose između dviju zemalja, Turske i Bosne i Hercegovine (BiH), njihove specifične političke odnose,duboko ukorijenjene u povijesnim, kulturnim i vjerskim vezama; politička poigravanja i ekonomske trendove koji (ne) 

slijede ovu, naizgled, idiličnu razmjenu. 

Policy brief
Nezaposlenost mladih: Je li problem u stavu?

Nezaposlenost mladih je jedno od gorućih pitanja diljem svijeta. Iako, dakle, nije specifično samo za Bosnu i Hercegovinu (BiH), čini se da su mladi ljudi u ovoj zemlji, sa stopom nezaposlenosti od 58%, u najgoroj situaciji. Prevladava mišljenje da je ova situacija isključivo posljedica lošeg ekonomskog okruženja i nedostatka mogućnosti, ali često se previđa faktor ponašanja mladih i njihovog stava pri ulasku na tržište rada.

Policy brief
Bosanski mamurluk: Perspektive BiH industrije

Ova priča o hemijskoj industriji nam otkriva samu srž problema koji stoji iza procesa donošenja odluka u BiH. Procesa koji je baziran na malo ili nimalo informacija, često bez konteksta i na žalost sa negativnim posljedicama za industrijske sektore i poduzetnike. 

Da li nas mediji mogu uvesti u EU?
Iz Brazila u Brisel

Osnovni cilj ovog izvještaja je objasniti ulogu medija u BiH kod informiranja javnosti o odnosima BiH sa EU, te načinu na koji to rade. Što je još važnije, Populari je za cilj imao ponuditi odgovor na pitanje da li mediji mogu biti ključni faktor koji može zakotrljati EU grudvu i prekinuti blokadu u kojoj se BiH trenutno nalazi. Nebrojeno je puta dokazano da mediji u BiH mogu kreirati euforiju. Očekivalo bi se da se isti elan kreira i oko jednog od samo nekolicine ciljeva koji ujedinjuju većinu bosanskohercegovačkih građana: EU.