Iz Brazila u Brisel

Preuzmite BHS verziju u PDF formatu.

 

Osnovni cilj ovog izvještaja je objasniti ulogu medija u BiH kod informiranja javnosti o odnosima BiH sa EU, te načinu na koji to rade. Što je još važnije, Populari je za cilj imao ponuditi odgovor na pitanje da li mediji mogu biti ključni faktor koji može zakotrljati EU grudvu i prekinuti blokadu u kojoj se BiH trenutno nalazi.


Nebrojeno je puta dokazano da mediji u BiH mogu kreirati euforiju. Očekivalo bi se da se isti elan kreira i oko jednog od samo nekolicine ciljeva koji ujedinjuju većinu bosanskohercegovačkih građana: EU. 

 

Kako bi se upoznao sa medijskim prostorom u BiH, Populari je obavio intervjue sa najvažnijim akterima kao što su glavni urednici i njihovi zamjenici, novinari, službenici za informiranje i komunikaciju, kao i stručnjaci za medije.

 

Rezultati su otkrili da iako mediji prepoznaju svoju ključnu ulogu u društvu, njihov uticaj ostao je do sada neiskorišten. Kao tema o kojoj se izvještava, EU se često posmatra kao neprivlačna, i samim tim, neprofitabilna, a mediji radije prate trendove umjesto da ih sami postavljaju.

 

Umjesto njih, trenutno Delegacija Evropske unije u BiH (DEU) i Direkcija za evropske integracije (DEI) kreiraju agendu medija kroz svoje aktivnosti. Ali DEI-eva implementacija niza obaveza koje proizilaze iz njihove vlastite komunikacijske strategije do sada je bila spora i neambiciozna, dok bi DEU možda trebao revidirati svoju komunikacijsku strategiju i bolje prilagoditi svoje medijske projekte bosanskohercegovačkom kontekstu.              

Proizvodi
Infografika : Izvještavanje o EU_BHS
Infografika : Izvještavanje o EU_ENG

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Vezano
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"