Činimo li pravi izbor? - Saga o reformi Institucije Ombudsmana BiH

Nakon imenovanja tri državna ombdusmena u decembru 2008 godine, tim analitičara iz Popularija je istražio efekte ove reforme. Uzimajući u obzir važnost mehanizma zaštite ljudskih prava u BiH, smatramo da reforma ove veličine služi kao dobar primjer za analizu cjelokupne slike o načinu implementacije reformi u BiH.


Glavni cilj reforme institucije ombudsmena bio je da se postignu jednaki standardi zaštite ljudskih prava u oba BiH entiteta; da se smanje troškovi postojanja tri različite institucije ombudsmena; te da se izbjegne rizik od preklapanja nadležnosti. Na osnovu ovoga, ovo pitanje je također postalo važan faktor na evropskom putu BiH. Dat je kratak vremenski rok u okviru kojeg su ključni akteri trebali odlučiti o najboljem modelu za instituciju ombudsmena, a u tome im je pomagala Venecijanska Komisija. Osnovni postulati u planiranoj reformi su bili očuvanje postojećeg nivoa zaštite ljudskih prava kao i znanja postojećih institucija ombudsmena posebno onih koji su locirani u FBiH. Nijedan od ovih ciljeva nije ostvaren.

 

Rezultati istraživanja su pokazali da je BiH, kao rezultat reformskog procesa, ostavljena sa tri postojeće, slabo funkcionirajuće institucije, kao i da je mehanizam zaštite ljudskih prava slabiji nego prije reforme. Glavni razlog za ovo jeste nedostatak analize i planiranja u implementaciji reformi, što znači da međunarodna zajednica nije obratila pozornost na posljedice koje bi mogle nastati i požurila je da ''obavi'' samo još jedan u nizu zadataka.

 

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"