Kako Lisabonska strategija može pomoći Bosni i Hercegovini u procesu stabilizacije i pridruživanja EU?

"Ono što se treba naglasiti jeste važnost ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Efikasna implementacija ovih obaveza i nastavak reformi neophodni su kako bi se ostvario napredak prema narednim fazama procesa integracije u Evropu. To je posebno važno jer za cilj imamo status države kandidata" - Osman Topčagić, Direkcija za evropske integracije u BiH.


Usvojena 2000. godine, Lisabonska strategija je dogovor o načinu na koji će zemlje članice Evropske unije razmjenjivati dobru praksu kako bi učinile EU 'najdinamičnijom i najkonkurentnijom ekonomijom na svijetu zasnovanoj na znanju, i sposobnoj za održiv ekonomski rast sa većim brojem boljih radnih mjesta, te kompletnijom društvenom povezanošću, i poštivanjem okoliša do 2010. 
 
Potpisivanje Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju pokazalo je da je Bosna i Hercegovina sada ozbiljan kandidat za pristupanje EU i da mora ostvariti brz napredak na osnovu jasno određenih ciljeva u procesu stabilizacje i pridruživanja. Sada kada je strategija pridruživanja jasna, ostaje još uvijek otvoreno pitanje kako ostvariti ove promjene i gdje kreatori strategije i sudionici mogu tražiti primjere dobre prakse koji će približiti Bosnu i Hercegovinu pridruživanju EU.
 
 
Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"