Izvještaj
Povratak otpisanih? Ekonomija zapadnog Balkana

Ova inovativna publikacija jedinstven je doprinos diskusiji o društveno-ekonomskoj problematici na zapadnom Balkanu i ekonomskoj budućnosti regiona.

Policy Brief
Bajke i druge priče: 100 000 novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini - Izmišljena izborna obećanja

Hronična nezaposlenost je zajednički nazivnik svim zemljama Zapadnog Balkana. Prema svim postojećim parametrima, Bosna i Hercegovina je na samom čelu. Iako prepoznat kao jedan od gorućih problema koji onemogućava napredak i razvoj, rješenje se ne nazire. 

Izvještaji i infografike
Služimo i štitimo: Priča o sigurnosnom sektoru u BiH

Izvještaj nudi nešto drugačiju perspektivu o tome gdje se BiH nalazi gotovo 20 godina od početka reformi u sigurnosnom sektoru, da li su hiljade međunarodnih stručnjaka koji su sudjelovali u tome, milioni eura koji su uloženi, napravili pomake na bolje?

Izvještaj
Pogled na svijet sa Balkana?

Ovaj izvještaj bavi se analizom medijskog izvještavanja na Zapadnom Balkanu o najaktualnijim svjetskim temama u 2014. godini koja je pokazala u kojoj mjeri globalna međuzavisnost i dalje zaobilazi zemlje Zapadnog Balkana.

Izvještaj
Zajednička vanjska politika na Zapadnom Balkanu?

Ovaj kratki izvještaj je pokušaj da se pažnja skrene na praktične ideje, stavljajući na stranu ideološka ograničenja na Zapadnom Balkanu u svrhu poboljšanja sigurnosti i prosperiteta cijele regije. Zajednička vanjska politika je koristan alat koji bi lideri na Zapadnom Balkanu, ali i donosioci odluka u Briselu, mogli iskoristiti. 

Policy Brief
USUSRET INKLUZIVNIM POLITIKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI: Međusobni odnosi aktera

U sklopu projekta TRAIN 2014 kojeg implementira DGAP, izvještaj istražuje trojne međusobne odnose između organizacija civilnog društva, građana i vlade, ključnih aktera u ostvarivanju participativne, inkluzivne i odgovorne demokracije u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj i infografika
LORENZETTIJEV KIST: Više upravljanja, manje vladanja

Ovo je priča o uticaju dobrog i lošeg upravljanja državom...

U ovom izvještaju smo kroz priču o (ne)provođenju politike zbrinjavanje napuštenih pasa u Kantonu Sarajevo prikazali nesavršenost sistema upravljanja u BiH, ne samo u Sarajevu, nego i Mostaru, Zenici, Travniku, gradovima i sistemima koji se urušavaju.

Izvještaj i infografike o odnosima između Turske i Bosne i Hercegovine 
Politička romansa: Odnosi između Turske i Bosne i Hercegovine

Ovaj izvještaj proučava odnose između dviju zemalja, Turske i Bosne i Hercegovine (BiH), njihove specifične političke odnose,duboko ukorijenjene u povijesnim, kulturnim i vjerskim vezama; politička poigravanja i ekonomske trendove koji (ne) 

slijede ovu, naizgled, idiličnu razmjenu. 

Policy brief
Nezaposlenost mladih: Je li problem u stavu?

Nezaposlenost mladih je jedno od gorućih pitanja diljem svijeta. Iako, dakle, nije specifično samo za Bosnu i Hercegovinu (BiH), čini se da su mladi ljudi u ovoj zemlji, sa stopom nezaposlenosti od 58%, u najgoroj situaciji. Prevladava mišljenje da je ova situacija isključivo posljedica lošeg ekonomskog okruženja i nedostatka mogućnosti, ali često se previđa faktor ponašanja mladih i njihovog stava pri ulasku na tržište rada.

Policy brief
Bosanski mamurluk: Perspektive BiH industrije

Ova priča o hemijskoj industriji nam otkriva samu srž problema koji stoji iza procesa donošenja odluka u BiH. Procesa koji je baziran na malo ili nimalo informacija, često bez konteksta i na žalost sa negativnim posljedicama za industrijske sektore i poduzetnike. 

Da li nas mediji mogu uvesti u EU?
Iz Brazila u Brisel

Osnovni cilj ovog izvještaja je objasniti ulogu medija u BiH kod informiranja javnosti o odnosima BiH sa EU, te načinu na koji to rade. Što je još važnije, Populari je za cilj imao ponuditi odgovor na pitanje da li mediji mogu biti ključni faktor koji može zakotrljati EU grudvu i prekinuti blokadu u kojoj se BiH trenutno nalazi. Nebrojeno je puta dokazano da mediji u BiH mogu kreirati euforiju. Očekivalo bi se da se isti elan kreira i oko jednog od samo nekolicine ciljeva koji ujedinjuju većinu bosanskohercegovačkih građana: EU. 

Prijeko potreban napredak na putu ka EU
Više novca, nego smisla u BiH?

Istraživanje koje pokazuje da BiH još uvijek nedostaje kapaciteta, znanja i vještina da u potpunosti iskoristi raspoložive fondove EU.

Ekonomija dobrobiti životinja
Koliko gubi Bosna i Hercegovina van Evropske unije?

U ovom izvještaju, dobrobit životinja se uzima kao primjer s kojim se svi možemo identificirati, a na različite načine se tiče svih nas. Dobrobit životinja je također i jedna od prepreka koja se lako može riješiti kako bi se unaprijedio ovaj sektor u cjelosti.

Mogu li bosanskohercegovački pilići u EU?
Mesna industrija u Bosni i Hercegovini

Ovaj izvještaj ispituje situaciju u sektoru peradarstva u BiH, s namjerom identifikacije problema i predlaganju rješenja u dijelu koji se tiče dobrobiti životinja tako da BiH bude spremna i u ovom segmentu kada bude omogućen izvoz u EU, kao i poticanja javne diskusije o dobrobiti životinja i njenim implikacijama na ekonomiju, zdravlje i sigurnost hrane.

BH pristup upravljanju ambalažnim otpadom
BiH - Vječito poseban slučaj

U sklopu projekta Britanske ambasade u BiH pod nazivom "EU Priče", Think tank Populari objavio je izvještaj pod naslovom "BiH - Vječito poseban slučaj" bosanski pristup upravljanju ambalažnim otpadom.

Pravo lice borbe za vlast u BiH
Izvještaj o smeću

Ovaj izvještaj ispituje probleme svojstvene postratnoj Bosni, promatrajući smeće koje svi mi generiramo, bacamo i zaboravljamo.

Plasman BiH u balkanskoj regati?
Utrka je u toku

Nakon jednogodišnjeg istraživačkog projekta, te analize hrvatskog pristupnog iskustva, Populari je objavio konačnu analizu namijenjenu bosanskohercegovačkim kreatorima politika.

Iskustva Republike Hrvatske u okviru Poglavlja 12
Vodič kroz pristupne pregovore - Poglavlje 12: Sigurnost hrane

Ovaj vodič je namijenjen kreatorima i analitičarima politika zainteresiranih za bolje razumijevanje procesa pristupanja EU koji je uspješno provela Hrvatska, posljednji kandidat koji je završio pregovore o pristupanju.

Iskustva Republike Hrvatske u okviru Poglavlja 27
Vodič kroz pristupne pregovore - Poglavlje 27: Okoliš

Vodič za poglavlje 27, okoliš, objašnjava šta su bili uvjeti EU vezano za okoliš, šta je Hrvatska morala uradit da ispuni te uvjete i šta to u praksi znači.

Bosanskohercegovačko “bijelo zlato”, izvoz sira na evropsko tržište
“Terroir“ sira

Čak i u djelima drevnih rimskih pisaca, područje sadašnje Bosne i Hercegovine pominjalo se u kontekstu proizvodnje i prerade mlijeka, u kojoj je sir bio jedan od glavnih proizvoda. Međutim, sudeći prema trenutnim strateškim dokumentima na svim administrativnim nivoima u BiH, čini se da je ova tradicija, zajedno sa potencijalnim koristima koje može imati za današnju ekonomiju, zaboravljena.

Zvanični simboli nacija i Bosna i Hercegovina
Politika, ljudi i bokserske rukavice

Zvanični simboli predstavljaju nacije, ljude, vlade i ostale različite društvene grupe, čak iako se svi ne poistovjećuju sa njima. Ovo je predmet političke dinamike, a ona je sklona promjenama. Da bi istražili ovu oblast u Bosni i Hercegovini (BiH), i to vrlo lokalno, na općinskom nivou, Populari tim je prikupio grbove iz svih bosanskohercegovačkih općina. Takva perspektiva koja obuhvata čitavu zemlju omogućila nam je da vizuelno analiziramo poruke koje općinski grbovi odašilju, te da li postoje određeni trendovi među njima.

Nakon svega, BiH i nije neka iznimka
Slične razlike i mehanizmi kojih nema

Nakon općih izbora 2010., i Belgija i Bosna i Hercegovina nastavljaju s radom bez vlada. Obje države imaju mnogo toga zajedničkog, obje su federalne i podijeljene su na tri regije, a sastoje se od tri zajednice. Ipak, nedostatak vlade ozbiljnije utječe na BiH nego na Belgiju zbog brojnih značajnih strukturnih različitosti. 

Policy brief
Bosna: Zemlja pogrešnih interpretaicija

Ovaj dokument predstavlja pregled različitih mišljenja koja su dominirala pri blokiranju zatvaranja OHR-a. Pored toga, on tvrdi da bosanskohercegovački političari ne žele istinski da OHR preda svoje vlasništvo nad procesima u zemlji. Oni zapravo stvaraju vještačke krize kako bi spriječili da se to dogodi. Konačno, papir istražuje ulogu Evropske unije u tim procesima te implikacije nesposobnosti EU27 da postignu konsenzus o BiH.

Dobre prakse iz zemalja članica EU: Inspiracija i napori BiH
Kako Lisabonska strategija može pomoći Bosni i Hercegovini u procesu stabilizacije i pridruživanja EU?

"Ono što se treba naglasiti jeste važnost ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Efikasna implementacija ovih obaveza i nastavak reformi neophodni su kako bi se ostvario napredak prema narednim fazama procesa integracije u Evropu. To je posebno važno jer za cilj imamo status države kandidata." - Osman Topčagić, Direkcija za evropske integracije u BiH.

Nevesinje - zaboravljena zemlja
Strategija donatorskih aktivnosti zasnovana na činjenicama

"Tvornica će imati kapacitet od šest tona bilja po danu, i projekat ove veličine može uspjeti jedino ukoliko postane regionalni centar. Nažalost, dosta je pitanja o kojima se nije vodilo računa, kao što su: kako se probiti na tržište i kako razviti brend!" - Dragan Brenjo, tehnolog u BH Agenciji za sigurnost hrane.

Bh. izazov: Razvoj jedinstvenog uslužnog sektora
Podrška dinamičnom uslužnom sektoru u Bosni

Jedan od najvažnijih izazova za BiH tokom pridruživanju EU bit će razvoj uslužne ekonomije i ekonomije malih i srednjih preduzeća. Razvoj jedinstvenog uslužnog tržišta središnji je element unutrašnje tržišne politike Evropske unije, a vitalan uslužni sektor se smatra ključnim u funkcioniranju ekonomije zasnovane na znanju.

Koliko su političke partije pristupačne onima koji po prvi put izlaze na izbore?
Discussion Paper: Prvi vam je put?

Od kada je u BiH 2006. godine uveden pasivni sistem registracije birača, na biračkim listama je 15% više imena. Ovaj porast broja novih birača podrazumijeva osobe koje glasaju po prvi put, koje su od prošlih izbora napunile 18 godina. Kako bismo ocijenili koliko su pristupačne političke stranke novim pristalicama, nazvali smo sjedišta 15 bosanskohercegovačkih političkih partija tražeći informacije upotrebljavajući profil birača koji glasa po prvi put.

Pitanje dvojnog državljanstva u Bosni i Hercegovini
Discussion Paper: BiH ili neBiH?

Ovaj dokument opisuje pozadinu događaja u odnosu na pitanje o dvojnom državljanstvu u Bosni i Hercegovini, razmatra njegove posljedice i na lokalnom i na internacionalnom planu, te naglašava njegovu važnost.

Detaljan uvid u implementaciju SSP-a i Evropskog partnerstva u BiH
(Bez) Puta u Evropu

Ovaj izvještaj poziva na promišljanje o javnim politikama u Bosni i Hercegovini. Kako sada stvari stoje, izgleda da BiH nije na pravi način shvatila lekcije iz sopstvenih uspjeha i neuspjeha u prošlosti, niti je uspostavila strukture kako bi u potpunosti iskoristila evropsku pomoć. Kroz studiju slučaju u sektoru transporta, razmatramo vrijednost inicijativa Evropske unije u BiH, razinu kontrole koju BiH ima nad ovim procesima, te relevantnost ovakvih politika za bosanskohercegovački put ka Evropi.

Bosanskohercegovačka apatija spram EU
Izgubljeni u prevodu

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom 2008. godine, Bosna i Hercegovina je započela proces pristupanja EU. Prevođenje pravne stečevine EU na zvanične jezike zemlje prvi je korak ka EU. Međutim, kao što je BiH uvijek bilo multietničko društvo, također je i zemlja u kojoj se govori više jezika i koja odgađa proces pristupanja EU.

Kako postići jednake standarde zaštite ljudskih prava u oba bh. entiteta
Činimo li pravi izbor? - Saga o reformi Institucije Ombudsmana BiH

Nakon imenovanja tri državna ombdusmena u decembru 2008 godine, tim analitičara iz Popularija je istražio efekte ove reforme. Uzimajući u obzir važnost mehanizma zaštite ljudskih prava u BiH, smatramo da reforma ove veličine služi kao dobar primjer za analizu cjelokupne slike o načinu implementacije reformi u BiH.

INFO PAKET
Biznis bus

Ovaj pilot projekat finansirala je ambasada Velike Britanije u BiH, implementirali su ga EPIC i Populari. Glavni cilj projekta je bio istražiti da li bi ovakva vrsta mobilne podrške biznisima -“Business Bus” poboljšala pristup malih biznisa izvorima podrške.

Dokumentarni TV projekt o Balkanu
Povratak u Evropu

Ova dokumentarna serija iz deset dijelova je jedan on najambicioznijih TV projekata o jugoistočnoj Evropi napravljen posljednjih godina. Daje ljudima koji su pridonijeli progresu regiona od sredine 1990-ih mogućnost da komentiraju na svoju trenutnu situaciju: umjetnici, advokati, novinari, aktivisti, gradonačelnici i fudbaleri govore svoju verziju priče. Sa snažnim slikama, ovih deset, 52-minutnih epizoda pružaju novu perspektivu na sadašnjost i moguću budućnost regiona.

Prosperitet Doboja, energija i budućnost Bosne i Hercegovine
Bosanska tvrđava

Doboj, koji je u ratu bio razdijeljen, da bi danas bio podijeljen na četiri dijela, je nekad bio centar etničkih tenzija. Ali, dvanaest godina poslije rata, postao je primjer međuetničke harmonije. Razvoj ovog regiona ograničavaju ekonomski problemi iako nadu za budućnost ovog regiona kao i čitave BiH predstavlja uspostava regionalno integrisane energetske industrije.

Kako međunarodni protektorat šteti evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine
Najgori u razredu

Bosna i Hercegovina je žestoko kritikovana zbog loših rezultata u sigurnosnom sektoru. U ovom izvještaju, mi tvrdimo da BiH ustvari ima impresivne performanse u spomenutoj oblasti te da glavni problemi glede reforme sigurnosnog sektora leže u dvostrukim standardima međunarodne zajednice kao i nedostatku fleksibilnosti OHR-a.