Više novca nego smisla u BiH?

Cilj istraživanja o onome što smo nazvali "shvatanje novca Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini (BiH)" bio je upoznati izazove s kojim se suočavaju različiti nivoi vlasti u BiH u svom razumijevanju finansijskih prilika koje nudi EU.


Ukoliko postoji ijedna stvar u Bosni i Hercegovini (BiH) koja ne zavisi od specifične ustavne strukture napravljene u Dejtonskom Sporazumu i koja se može iskoristiti u okviru postojećeg administrativnog aparata, to je onda financijska pomoć Evropske Unije (EU).

 

Ali, ovo ipak nije slučaj.

 

Od 2007 godine, kada je BiH zajedno sa ostalim potencijalnim kandidatima i zemljama kandidatima dobila prvu priliku da iskoristi IPA fondove, čitav proces se odvijao u političkoj areni. IPA se koristila kao sredstvo za dnevnopolitička prepucavanja, umjesto da se iskoristi kao sredstvo za razvoj zemlje i unapređenje regionalne saradnje. 

 

Zbog relativno skromnog broja  detaljnih i konkretnih informacija o tome kako proces pristupanja EU utiče na svakodnevni život građana BiH, Populari je u 2011. godini  pokrenuo projekt pod nazivom "EU priče", koji se bavi svakodnevnim problemima koji su izravno povezani sa EU.

 

Projekt "EU priče", koji je financiran od strane Britanske ambasade u BiH, sastoji se od niza studija slučaja na temelju istraživanja o tome kako proces pristupanja EU utiče na svakodnevni život građana BiH. To su konkretne i specifične priče koje odražavaju stvarne, životne probleme koje EU donosi u BiH.

 

Glavni cilj je pružiti  kreatorima politika u BiH dobro artikulirane i detaljne dokaze, ali istovremeno izložiti problematiku na način da je i šira javnost prihvati kao korisnu. Sve priče nude drugačiji ugao posmatranja problema, te omogućavaju, prvenstveno domaćim akterima /političarima da bolje razumiju, a potom i da utiču na procese na konkretniji način, što je najadekvatniji pristup EU debati.

 

Vezano
Više novca, nego smisla u BiH?
Prijeko potreban napredak na putu ka EU
Mediji o izvještaju Popularija "Više novca nego smisla u BiH"
fena.ba - dnevni-list.ba - klix.ba - sutra.ba - ekapija.ba – zepce-naglas.com – bljesak.ba – vazdan.ba – mojevijesti.ba – ceppei.ba - tip.ba - koliba.com - februar 2013.