Aktivnosti

Istraživači i analitičari u Populariju često učestvuju na međunarodnim i regionalnim konferencijama ili radionicama.  To su prilike za prezentiranje rada Popularija i širenje informacija o rezultatima istraživačkih projekata kad su namijenjene ciljnoj publici, ali isto tako i prilike za diskusiju i razmjenu mišljenja s donosiocima odluka, međunarodnim, lokalnim i regionalnim organizacijama.


Međuregionalna radionica
Uloga organizacija civilnog društva u regionalnoj suradnji

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Seminar
Zapadni Balkan: Put ka evropskim integracijama

Sarajevo, Bosa i Hercegovina

Međunarodna radionica
15 godina izgradnje mira na Zapadnom Balkanu – naučene lekcije i aktuelni izazovi

Dvorac Rothschild, Reichenau/Rax, Austrija

Međunarodna konferencija
"Međukulturni dijalog i unutrašnja sigurnost“

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Panel diskusija
“Vizna liberalizacija za BiH: Šansa koja se ne smije propustiti“

Sarajevo, Bosnia and Hercegovina