Aktivnosti

Istraživači i analitičari u Populariju često učestvuju na međunarodnim i regionalnim konferencijama ili radionicama.  To su prilike za prezentiranje rada Popularija i širenje informacija o rezultatima istraživačkih projekata kad su namijenjene ciljnoj publici, ali isto tako i prilike za diskusiju i razmjenu mišljenja s donosiocima odluka, međunarodnim, lokalnim i regionalnim organizacijama.


Međunarodna radionica
Jugoistočna Evropa i Evropa 2014

Berlin, Njemačka

Populari event
TRAIN PROGRAM: Otvorena diskusija o dobrobiti životinja

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Međunarodna konferencija
Politike evropskih integracija

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Otvorena diskusija
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine

Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Eventi
Populari u TRAINu

Beograd - Berlin - Brisel

Populari event
Panel diskusija: Dobri susjedi

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konferencija
Budućnost Bosne i Hercegovine u Evropi i euroatlanskoj zajednici?

Wilton Park, Velika Britanija