Aktivnosti

Istraživači i analitičari u Populariju često učestvuju na međunarodnim i regionalnim konferencijama ili radionicama.  To su prilike za prezentiranje rada Popularija i širenje informacija o rezultatima istraživačkih projekata kad su namijenjene ciljnoj publici, ali isto tako i prilike za diskusiju i razmjenu mišljenja s donosiocima odluka, međunarodnim, lokalnim i regionalnim organizacijama.


Međunarodni okrugli stol
Platforma SOFIJA 2015

Sofija, Bugarska

Prezentacija publikacije
Civilno društvo u procesu EU integracija u zemljama Zapadnog Balkana

Info centar Evropske unije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Završni seminar
TRAIN 2014. - Poticanje političkog dijaloga

Brisel, Belgija

Radionica
Druga regionalna škola policy analize

Zadar, Hrvatska

Predavanje na NATO Defense College-u
"Zapadni Balkan"

Rim, Italija