Konferencija: Jačanje demokratske kulture dijaloga i suradnje institucija vlasti i civilnog društva u BiH - Primjena Sporazuma o suradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH

Think tank Populari je učestvovao na konferenciji "Jačanje demokratske kulture dijaloga i suradnje institucija vlasti i civilnog društva u BiH – Primjena Sporazuma o suradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH“ koja se održala 31.03.2009. godine u Sarajevu, BiH. 


Konferencija se održala u sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dr. Nikole Špirića.

 

Na konferenciji su usvojeni zaključci, u kojima su učesnici izrazili svoju opredijeljenost i spremnost da pristupe dosljednom izvršavanju obaveza koje su preuzeli činom potpisivanja sporazuma.

 

Zaključci konferencije bi trebali pomoći Vijeću ministara i civilnom sektoru da implementiraju aktivnosti sporazuma, kao i da budu jedinstveni u osudi svih pojedinaca i grupa koje ugrožavaju slobodu javne riječi i djelovanja.

 

Više detalja o konferenciji možete pronaći u dokumentu desno.

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"