Seminar: Zapadni Balkan: Put ka evropskim integracijama

Goran Tirak, analitičar u Populariju učestvovao je na seminaru koji se pod nazivom "Zapadni Balkan: Put ka evropskim integracijama" održao od 19.  do 21. 05. 2010. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

 


Ovaj trodnevni seminar na temu kako Evropska unija može dovršiti integraciju Balkana i borbu protiv organiziranog kriminala, organizirao je Institut za bezbjednosne studije Evropske unije (EUISS) u suradnji s Vanjskopolitičkom inicijativom BIH (VPI).

 

Cilj seminara bio je napraviti komparaciju trenutne situacije u svakoj od država bivše Jugoslavije u odnosu na proces proširenja Evropske unije, te podstaknuti efikasnije međunarodno učešće u podršci integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju s posebnim fokusom na to gdje se BiH nalazi u tom procesu u poređenju sa zemljama iz regije.

 

Jacques Rupnik, viši istraživač u EUISS-u, istakao je u svom zaključku nekoliko glavnih smjernica za Evropsku uniju kako bi se zemlje zapadnog Balkana uspješno izvukle iz krize i krenuli prema procesu evropske integracije.

 

Za vrijeme seminara, Denisa Sarajlić-Maglić je prezentirala Komparativni izvještaj o praćenju integracijskih procesa za 2009. godinu.

 

Više detalja o seminaru možete pronaći u agendi desno.

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"