Panel diskusija: Individualna i korporativna filantropija u BiH

Zamjenik direktora Popularija, Jasminko Halilović učestvovao je na panel diskusiji o individualnoj i korporativnoj filantropiji u BiH koja se održala u Sarajevu 14. novembra  2013. u organizaciji Fondacije Mozaik u sklopu regionalnog projekta SIGN. 


Izvor: Web stranica Fondacije Mozaik

 

Na diskusiji je prezentirana i studija koja je dala preporuke za izmjenu zakonskog okvira, napravljena u sklopu regionalnog projekta SIGN.

 

U toku diskusije učesnici su komentirali poteškoće na koje nailaze fizička i pravna lica u BiH koja žele izdvajati za opšte dobro, zatim o pogrešnom shvatanju filantropije i poistovjećivanju s humanitarnim radom itd. Komentarisan je i zakonski okvir, te je razgovarano o potrebama izmjena zakona s ciljem stimuliranja filantropije.

 

Jedna od tema panela bili su i minimalni standardi za namicanje sredstava, s ciljem zajedničkog rada na popravljanju imidža organizacija civilnog društva, odnosno uspostavljanju povjerenja između onih koji žele izdvajati za opće dobro i organizacija koje mogu biti kanal za plasman tih sredstava.

 

Više detalja o panel diskusiji možete pronaći u pozivnici na desnoj strani.

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"