Radionica: Regionalna škola "policy" analize

Vesna Malenica iz think tanka Populari učestvovala je na prvoj Regionalnoj školi policy analize koja se održala od 29. septembra do 4. oktobra 2013. u Zadru, u Hrvatskoj, u organizaciji Istraživačkog centra Gong.


Predavanja i radionice su se bavile interpretativnim policy analizama, različitim istraživačkim strategijama i specifičnim metodologijama za analizu tekstova, narativa i političkog diskursa. 

 

Posebna pažnja je posvećena analizi medijskih tekstova i načinima na koji se mogu otkriti i analizirati i (naizgled apolitična) tehnokratski diskurs i njegove suprotnosti, koji su sve rašireniji, populističkiji, a imaju visoki mobilizacijski potencijal.

 

Učesnici regionalne škole su organizacije civilnog društva koje se bave zagovaranjem u područjima inkluzivnih javnih politika, demokratskih reformi i ljudskih prava u zemljama jugoistočne Evrope (SEE) što je omogućilo povezivanje i uspostavljanje budućih kontakata između predstavnika organizacija za vrijeme trajanja Regionalne škole. 

 

Think tank Populari pozdravlja ovu inicijativu kao platformu za razmjenu znanja među aktivistima, novinarima i istraživačima, koji se bave i zagovaraju pozitivne društvene promjene koje utječu na kvalitetu demokracije, vladavinu prava, ljudska prava i javna dobra.

 

Više detalja o radionici možete pronaći u dokumentima na desnoj strani.

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"