O nama
Interesantna i kredibilna istraživanja i analize na kojima rade mladi, pametni i kreativni ljudi mogu promijeniti svijet. Omogućava nam da vidimo jasnije našu sadašnjost i zamislimo našu budućnost. Istražiti znači znati, promišljati, davati mišljenja. To je ono što mi u Populariju radimo svaki dan. Upoznajte nas!
 
Populari je nezavisni think-tank, osnovan 2007. godine, koji radi na istraživanjima socio-ekonomskog i političkog stanja društva, te izrađuje analize, nudi rješenja i zagovara promjene. Kroz naš jedinstven spoj interesantnih tema, kritičkog promišljanja i analize javnih politika, praktičnim pristupom pojašnjavamo složena pitanja, a cilj nam je da kritički obradimo običajna-prosječna vjerovanja koja nas okružuju.
 
Populari djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine, kombinirajući terensko istraživanje sa akademskim pristupom. Naš tim čine mladi i motivirani pojedinci koji su dio dinamične grupe ljudi kojima istraživanja nisu samo posao, nego način života. Ono što nas posebno čini jedinstvenim u regiji je kombinacija zanimljivih i korisnih analiza namijenjenih široj publici.

Mi...

Populari tim