DGAP


PROGRAM TRAIN

 

Podsticanje političkog dijaloga na Zapadnom Balkanu

 

Zemlje Zapadnog Balkana teže k članstvu u EU. Ipak, do njihovog pristupanja EU, moraju provesti reforme koje podrazumijevaju opsežan i amiciozan plan aktivnosti unutar Procesa stabilizacije i pridruživanja EU; počevši od ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterija, do usvajanja nekih 100,000 stranica „Acquis Communautaire“-a.

 

Think tank organizacije i nezavisni istraživački instituti u regiji igraju ključnu ulogu u ovom obimnom transformacijskom procesu kroz pružanje podrške ali i kroz kritičku analizu.

 

U cilju podsticanja političkog dijaloga između think tank organizacija i političkih aktera na zapadnom Balkanu, program TRAIN (Think Tanks Providing Research and Advice through Interaction and Networking) omogućava treninge i mogućnosti za umrežavanje organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovina, Hrvatske, Kosova, Makedonije Crne Gore i Srbije.

 

Na brojnim radionicama, učesnici-istraživači rade na pisanju „policy paper“a i strategija zagovaranja te imaju priliku da diskutiraju o svojim istraživačkim projektima.  Nakon toga, učesnici prezentiraju rezultate svog istraživanja donosiocima odluka u Briselu i u svojim državama.

  

TRAIN program je financiran od strane Federalnog ureda za vanjske poslove Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu (Federal Foreign Office -Stability Pact for South Eastern Europe), a implementira ga Njemačko društvo za vanjsku politiku (Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.-DGAP)

 

https://dgap.org/en

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"