EPIC - Evropski politički informativni centar


Ova nezavisna mreža konzultanata i trenera osnovana je 1999. godine od strane grupe akademika Fakulteta ekonomskih i političkih nauka u Londonu (London School of Economics and Political Science).  

 

EPIC ne djeluje u interesu evropskih institucija. 

 

EPIC, naime, "kaže onako kako jest" i ukazuje na prednosti ali isto tako i na nedostatke evropskih projekata.

 

www.epicseminars.com