49 - Centar za ekonomska rješenja


49 - Centar za ekonomska rješenja je neprofitna organizacija sa sjedišem u Velikoj Britaniji čija je svrha promicanje obrazovanja, trgovine i nauke. 

 

49 - Centar za ekonomska rješenja surađuje s međunarodnim, regionalnim, državnim i lokalnim partnerima da bi potakla ekonomski razvoj putem istraživanja i izrada analiza te održivih rješenja za provedbu politika. 

 

www.fortynine.org