Iz medija

Za svog postojanja, Populari se dosta puta pojavljivao u medijima, Der Standard, Radio slobodna Evropa, Deutsche Welle, The National, The Guardian, FAZ.net, The Economist, REUTERS, brojne lokalne radio i TV stanice te pisani mediji.  Gostovali smo na mnogim televizijskim emisijama gdje smo u programu uživo davali intervjue. Predstavili smo vam samo neke od njih.


Voditeljica istraživanja
Vesna Malenica
Izvršna direktorica
Alida Vračić
The Economist - bosnianmediagrop.com - 16.03.2013.
"Disfunkcionalnost Balkana"
radioslobodnaevropa.ba - mojevijesti.ba - vesti.rs - vazdan.com - 03. 03. 2013.
Centar Populari: "BiH gubi dragocjeno vrijeme na putu ka EU"
Prijeko potreban napredak na putu ka EU
Više novca, nego smisla u BiH?

Istraživanje koje pokazuje da BiH još uvijek nedostaje kapaciteta, znanja i vještina da u potpunosti iskoristi raspoložive fondove EU.

fena.ba - dnevni-list.ba - klix.ba - sutra.ba - ekapija.ba – zepce-naglas.com – bljesak.ba – vazdan.ba – mojevijesti.ba – ceppei.ba - tip.ba - koliba.com - februar 2013.
Mediji o izvještaju Popularija "Više novca nego smisla u BiH"
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?

Cilj istraživanja o onome što smo nazvali "shvatanje novca Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini (BiH)" bio je upoznati izazove s kojim se suočavaju različiti nivoi vlasti u BiH u svom razumijevanju finansijskih prilika koje nudi EU.

Populari u društvu najboljih u 2012.
Globalni GO TO THINK TANKS Index
FCO projekt "EU priče"
Koliko gubi Bosna i Hercegovina van Evropske unije?

Šta je sa Mapom puta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla u BiH, koliko je kvalitetna rasprava o ulasku Hrvatske u EU, šta je sa izvozom, koliko to sve košta? Odgovore na ova pitanja potražili smo u istraživanju ekonomije dobrobiti životinja.

oslobodjenje.ba-vijesti.ba- klix.ba-ekapija.ba-nezavisnenovine.com- limun.hr-euractive.rs-federalna.ba-infolive.ba- seebiz.eu-SEEbiz.net-dnevni-list.ba- bitno.ba-depo.ba-24sata.info - decembar 2012.
Mediji o izvještaju Popularija "Koliko gubi BiH van Evropske unije"