Iz medija

Za svog postojanja, Populari se dosta puta pojavljivao u medijima, Der Standard, Radio slobodna Evropa, Deutsche Welle, The National, The Guardian, FAZ.net, The Economist, REUTERS, brojne lokalne radio i TV stanice te pisani mediji.  Gostovali smo na mnogim televizijskim emisijama gdje smo u programu uživo davali intervjue. Predstavili smo vam samo neke od njih.


Međunarodna radionica
Jugoistočna Evropa i Evropa 2014

Berlin, Njemačka

Stažistica
Aldijana Okerić

Aldijana se nedavno pridružila Populari timu kao stažist.

Ova studentica druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, aktivistica je Inicijative mladih za ljudska prava od 2010. godine.i članica Vijeća mladih Općine Stari grad.

2011. uspješno je završila trosedmičnu edukaciju u Školi civilnih sloboda i aktivizma (Summer School of Civic Liberties and Activism).

Kao moderatorica diskusije na temu:Naslijeđe prošlosti, gdje smo sada?, učestovala je na panel diskusiji Samita mladih 2012. (Youth Summit) u Prištini, Kosovo.  Radila je kao asistentica na projektu "Izgradnja kapaciteta malih i podijeljenih zajednica u BiH" kojeg je implementirala organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava a finacirala Holandska ambasada u BiH.

Osim brojnih drugih aktivnosti, aktivno je učestvovala na programima u okviru Filmskog festivala "Pravo ljudski" i programa za mlade "Zoom Rights".

Njemačko društvo za vanjsku politiku
DGAP

Njemačko društvo za vanjsku politiku (Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.-DGAP) je nacionalna mreža za njemačku vanjsku politiku.  DGAP je nezavisna, nepristrana i neprofitna organizacija sa članstvom, think tank i izdavač. DGAP, već više od 50 godina, promiče javne debate o vanjskoj politici u Njemačkoj.

    

Balkanski fond za demokraciju
BTD

Balkanski fond za demokraciju (BTD) je desetogodišnja inicijativa za davanje grantova u ukupnom iznosu od 36 miliona USD, koja podržava demokraciju, dobro upravljanje, i evroatlantske integracije u jugoistočnoj Evropi. Ovo partnerstvo javnog i privatnog sektora, koje je nagrađivano za svoj rad, osnovano je 2003. Godine od strane Fonda German Marshall iz Sjedinjenih Američkih Država, Agencije za međunarodni razvoj SAD (USAID), i Fondacije Charles Stewart Mott.

Informativni centar za evropsku politiku
EPIC

Nezavisna mreža konzultanata i trenera.

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
OSF

Otvoreno društvo predstavlja društvo zasnovano na shvatanju da niko nema monopol nad istinom, da različiti ljudi imaju različite poglede i interese i da postoji potreba za institucijama koje štite prava svih ljudi omogućavajući im da žive zajedno u miru.

Fondacija
MOZAIK

Programi ove društveno poduzetne organizacije su: Za aktivne zajednice; Kulturno nasljeđe i turizam; Program Plus - Društvena pravda i inkluzija; Omladinska banka.

Inicijativa za evropsku stabilnost
ESI

Grupa prijatelja koji vjeruju u snagu ideja, blagost autoriteta Evropske unije i prosperitetnu i demokratsku budućnost jugoistočne Evrope.  Da bi unaprijede svoje ideje, osnovali su think tank organizaciju.

Charles Stewart
Fondacija Mott

“Čini mi se da je svatko neprestano u nekoj vrsti neformalnog partnerstva sa svojom zajednicom.”

— Charles Stewart Mott, 1875.–1973.

Financijska menadžerica
Vesna Balta