Alida Vračić, izvršna direktorica Popularija u The Economist-u

Novinski članak objavljen je u The Economist-u i Bosnian Media Group.


Novinske članke možete pronaći na desnoj strani.

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"