Koliko gubi Bosna i Hercegovina van Evropske Unije?

Šta je Mapom puta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla u BiH, koliko je kvalitetna rasprava o ulasku Hrvatske u EU, šta je sa izvozom, koliko to sve košta? Odgovore na ova pitanja potražili smo u istraživanju ekonomije dobrobiti životinja.


U kakofoniji priča o tome što se prvo treba riješiti u Bosni i Hercegovini, visoko na dnevnom redu, odmah poslije ustavnih promjena, popisa stanovništva i novih političkih koalicija i dogovora nalazi se tzv. Mapa puta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla . Nažalost ova itekako potrebna rasprava pokrenula se tek onog trenutka kada je bilo jasno da Hrvatska ulazi u EU. Mapa puta još nije implementirana, problematika se vrti oko jednostavnih pitanja, a za odgovore ostajemo uskraćeni.

 

Da, Hrvatska ulazi u EU.

 

Da, BiH će imati EU granicu u susjedstvu uskoro.

 

Da, osim ako ne uskladimo sve procedure sa standardima EU niti jednan proizvod koji nije provjeren neće proći kroz granicu počevši od sljedeće godine.

 

U posljednjih nekoliko sedmica mediji su izvještavali o usvajanju tzv"higijenskog paketa", ali što to zaista znači? Je li ovo kraj svih nevolje za BiH proizvođače? Da bismo to istražili ovaj ali i mnoge druge probleme povezane s hranom koju jedemo, mesa koje proizvodimo i bazične ekonomije u proizvodnji i prodaji, Populari je u posljednjih nekoliko mjeseci napravio istraživanje na temu dobrobiti životinja na farmama, konceptu o kome se jako malo pričalo, a bez kojeg usvojeno zakonodavstvo ne znači puno. Mislimo da je neefikasno i pogrešno pokrenuti rasprave na ovako bitne teme tek kada postoji realna opasnost da se granice za izvoz zatvore, ali vjerujemo da je potrebno uraditi prave i kvalitetne studije koje razumije i šira javnost u interesu svih nas. Izvještaj je podržala ambasada Velike Britanije u BiH, u okviru projekta “EU priče”, i namjenjen je široj publici, jer obrađuje ne samo dobrobit životinja, nego i sigurnost hrane ali i ekonomske aspekte BiH van evropskog tržišta. 

 

Zbog relativno skromnog broja  detaljnih i konkretnih informacija o tome kako proces pristupanja EU utiče na svakodnevni život građana BiH, Populari je u 2011. godini  pokrenuo projekt pod nazivom "EU priče", koji se bavi svakodnevnim problemima koji su izravno povezani sa EU.

 

Projekt "EU priče", koji je financiran od strane britanske ambasade u BiH, sastoji se od niza studija slučaja na temelju istraživanja o tome kako proces pristupanja EU utiče na svakodnevni život građana BiH. To su konkretne i specifične priče koje odražavaju stvarne, životne probleme koje EU donosi u BiH.

 

Glavni cilj je pružiti  kreatorima politika u BiH dobro artikulirane i detaljne dokaze, ali istovremeno izložiti problematiku na način da je i šira javnost prihvati kao korisnu. Sve priče nude drugačiji ugao posmatranja problema, te omogućavaju, prvenstveno domaćim akterima /političarima da bolje razumiju, a potom i da utiču na procese na konkretniji način, što je najadekvatniji pristup EU debati.

Vezano
Mediji o izvještaju Popularija "Koliko gubi BiH van Evropske unije"
oslobodjenje.ba-vijesti.ba- klix.ba-ekapija.ba-nezavisnenovine.com- limun.hr-euractive.rs-federalna.ba-infolive.ba- seebiz.eu-SEEbiz.net-dnevni-list.ba- bitno.ba-depo.ba-24sata.info - decembar 2012.
Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"