kanton-sarajevo.eu: "EU Stories” Prezentacija i debata organizovana od strane Populari udruženja u Misiji BiH

Članak je objavljen na web stranici Regionalnog predstavništva kantona Sarajevo pri EU u Briselu.


Originalni članak možete pronaći na desnoj strani.