Otvorena diskusija o dobrobiti životinja

Diskusija na temu "Dobrobit životinja" održala se 22. novembra 2012. godine u prostorijama Njemačke ambasade u Sarajevu u organizaciji Popularija.


 

Osim prezentacije izvještaja Popularija "Mesna industrija u BiH: Mogu li bh. pilići u EU?" u suradnji s DGAPom te preporuka koje su proizašle iz ovog istraživanja, ova diskusija imala je za cilj otvoriti i potaknuti diskusiju na teme koje se tiču spremnosti Bosne i Hercegovine da nastavi izvoz u Hrvatsku i stvori uvjete za pozicioniranje na novim evropskim tržištima nakon 1. januara 2013. godine.

 

Diskusija se fokusirala na konkretne korake koje BiH mora poduzeti na putu ka evropskim tržištima u kontekstu dobrobiti životinja na farmama i nove EU legislative u ovom segmentu.

 

Razgovarali smo o rezultatima i preporukama koje su proizašle iz projekta sa relevantnim vladinim zvaničnicima, ali i proizvođačima, kako bismo ispitali sljedeće mogućnosti BiH:


- da izvozi pileće meso nakon 1. januara 2013.g.;


- da proizvodi visokokvalitetne proizvode i pozicionira se na nova tžišta, i


- da suštinski reformira veterinarski sektor.

 

Više detalja o diskusiji možete pronaći u agendi na desnoj strani.

 

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"