OSF - Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina


Fond otvoreno društvo Bosna i Herzegovina je nezavisna, neprofitna organizacija osnovana 1993. godine kao dio Fondacija otvoreno društvo.

Fondacije otvoreno društvo rade na izgradnji vibrantnih i transparentnih demokratija u kojima su vlade zaista odgovorne svojim građanima. Da bi ostvarile svoj cilj, Fondacije nastoje oblikovati takve javne politike koje jamče veću pravičnost političkog, pravnog i ekonomskog sistema, te zaštitu osnovnih prava.

 

Na lokalnom nivou, Fondacije sprovode niz inicijativa za unapređenje pravosuđa, obrazovanja, zdravstva, nezavisnih medija kao i za zaštitu i unapređenje života ljudi u marginalizovanim zajednicama.

 

Investitor i filantrop George Soros osnovao je Fondacije otvoreno društvo 1984. godine, u nastojanju da pomogne zemljama Istočne Evrope u toku tranzicije iz komunizma. Aktivnosti Fondacija su se u međuvremnu razgranale i na SAD i više od 70 zemalja Evrope, Azije, Afrike i Latinske Amerike. Svaka Fondacija se oslanja na stručnost svog odbora, sastavljenog od uglednih građana, koji određuje pojedinačne programe zasnovane na lokalnim prioritetima.

 

www.osfbih.org.ba