Vesna Balta

Financijski menadžer


Vesna je zaposlena u think tanku Populari od samog početka na poziciji finansijskog menadžera. Vesna ima bogato višegodišnje iskustvo u radu s lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama i medijima u domenu njihovog finansijskom poslovanja. Osim u Populariju, Vesna je zaposlena kao finansijski direktor u Fondaciji Mozaik u Sarajevu. 

 

Vesnu možete kontaktirati na email: vesnabalta@mozaik.ba