Hejdi Petrović

Voditeljica ureda


Nakon nekoliko kraćih angažmana na projektima Popularija (Dobri susjedi, Searchlight), Hejdi se u februaru 2013. pridružila timu kao nova voditeljica ureda.

 

Osim bogatog programskog i administrativnog radnog iskustva i znanja, Hejdi posjeduje trinaestogodišnje iskustvo u području organizacije programa jačanja ljudskih i institucionalnih kapaciteta te višegodišnje iskustvo u uredskom poslovanju, rada u nabavi i logistici.

 

Tokom svog radnog vijeka u vladinom i nevladinom sektoru, usko je surađivala s lokalnim institucijama i međunarodnim organizacijama.

 

Diplomirala je vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

Hejdi možete kontaktirati na email: hejdi@populari.org