Podržite nas

Think tank Populari je nezavisni, nestranački i neprofitni centar za istraživanje politika koji se snažno oslanja na finansijsku podršku fondacija, ambasada, drugih organizacija i pojedinaca.Podržite naš rad

  


Poruka: 
Prepoznat je u i van Bosne i Hercegovine kao pouzdan izvor analiza u okviru svog domena interesa koje se temelje na dokazima i obimnim istraživanjima. Populari je poznat po svojoj karakterističnoj metodologiji i sposobnosti da apstraktne i kompleksne koncepte pretvori u životne priče, doprinese javnim raspravama te utiče na kreatore politika.

 

Publikacije koje objavljuje Populari su besplatne i dostupne svim ciljnim grupama uključujući i medije i javnost, a za cilj imaju informirati o politikama koje su važne za svakodnevni život u Bosni i Hercegovini.

 

Operativan think tank je skup poduhvat pa tako i najmanje donacije mogu uticati na osiguravanje kontinuiteta rada i objavljivanje visokokvalitetnih publikacija. Molimo da koristite formular koji se nalazi ispod kako biste podržali naš rad.