Vedrana Čović

Istraživačica javnih politika


Vedrana je rođena u Bosni i Hercegovini, ali je većinu života provela u inostranstvu, u Njemačkoj i Kanadi, gdje je, na Univerzitetu British Columbia u Vankuveru, završila Fakultet političkih nauka i studij njemačkog jezika. Tokom studija radila je u Istraživačkom centru za političke studije na Univerzitetu u okviru kojeg se bavila psihološkim efektima rata, posebno u Bosni i Hercegovini i Ruandi. Magistrirala je na Univerzitetu u Manchesteru na temu internacionalni razvoj s fokusom na globalni prehrambeni sistem, teorije međunarodnog tržišta, upravljanje prirodnim resursima, i odnosima moći.  Osim navedenog, bavila se istraživanjima o međunarodnoj trgovini, smanjenju siromaštva te pravima životinja. U BiH se vratila jer je zanima terensko istraživanje na teme koje su vezane za Zapadni Balkan. 

 

Vedranu možete kontaktirati na email: covic.vedrana@gmail.com