Niheer Dasandi

Analitičar


Po završetku postdiplomskog studija na Univerzitetu u Londonu (međunarodna javna politika), Niheer je radio kao konsultant za razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Herzegovini. Paralelno s radom u glavnom uredu u Sarajevu aktivno je radio na projektima u Srebrenici, Foči, na području gornje Drine, fokusirajući se na smanjivanje siromaštva, potom na monitoring i evaluaciju, kao i na pitanja sigurnosti. Niheer trenutno radi doktorsku disertaciju na UCL-u, u Londonu, na temu odnosa siromaštva i nejednakosti, te teoriji ovisnosti društava o međunarodnoj pomoći u kontekstu Milenijumskih razvojnih ciljeva.

 

Niheera možete kontaktirati na email: ndasandi@gmail.com