Katarina Cvikl

Istraživačica javnih politika


Katarina je nedavno završila magistarski program iz međunarodnih razvojnih studija na Univerzitetu u Manchesteru, u okviru kojeg se fokusirala na razvojna pitanja u post-konfliktnim regionima. U svom magistarskom radu je istraživala interakciju između vladinih institucija i međuetničkih odnosa u post-dejtonskoj Bosni i Hercegovini.

 

Prije toga, završila je dodiplomski studij međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Ljubljani u Sloveniji, tokom kojeg je provela nekoliko semestara u Poljskoj i Crnoj Gori, te se tako zainteresovala za tranzicije i procese demokratizacije, uključujući tranzicionu pravdu i participaciju civilnog društva.

 

Prije zaposlenja u Populariju, Katarina je radila u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Slovenije i u Amnesty International Slovenia, gdje se bavila temama vezanim za Podsaharsku Afriku.

 

Katarinu možete kontaktirati na email: katarina@populari.org