Amina Krvavac

Istraživačica javnih politika


Amina je završila studij međunarodnih odnosa Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Zbog izvanrednih rezultata postignutih tokom studija, proglašena je najboljom studenticom fakulteta.

 

Pohađajući Međunarodnu ljetnu školu Univerziteta u Prištini na temu odnosa vanjske i sigurnosne politike Evropske unije prema zemljama zapadnog Balkana, zainteresovala se za EU integracije, te se nastavkom školovanja planira dodatno usavršiti u ovoj oblasti.

 

Radeći za različite, uglavnom strane organizacije i kompanije u BiH, stekla je višegodišnje iskustvo u oblasti menadžmenta, javnih odnosa i administracije.

 

Populari timu pridružila se u januaru 2014.godine kao istraživačica javnih politika.

 

Aminu možete kontaktirati na email: amina@populari.org