Anela Omeragić

Stažistica


Ova studentica prve godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu na odsjeku Visoke poslovne škole, pridružila se Populariju u martu 2014. Pored angažmana u Populariju, od oktobra 2013., Anela također volontira u Centru za preduzetništvo i upravljanje znanjem Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. U decembru 2013. aktivno se uključila u organizaciju Konferencije za mlade CEO (Career Entrepreneurship Opportunities) gdje je, kroz rad na stvaranju plana i programa konferencije i njenu realizaciju, značajno unaprijedila svoje komunikacijske i organizacijske vještine.

 

Pored navedenog iskustva, Anela je majstorica karatea, posjeduje crni pojas i trenerica je u karate klubu “Centar” što je značajno unaprijedilo njene liderske sposobnosti. 

 

U ovom trenutku svog obrazovnog i karijernog puta, Anelina su interesovanja, osim stjecanja iskustva u think tanku, prvenstveno usmjerena ka pravima mladih i pronalaženju načina za njihovo kvalitetnije obrazovanje.

 

Anelu možete kontaktirati na email: anelaomeragic6@gmail.com