Konferencija: Razvoj zajednica ugroženih minama i izazovi civilnog društva 2009. - 2019.

Alida Vračić, izvršna direktorica Popularija učestvovala je na konferenciji na temu “Razvoj zajednica ugroženih minama i izazovi civilnog društva 2009. - 2019.“ koja se održala 08.juna 2010. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.


Ova jednodnevna konferencija organizirana je od strane nevladinog sektora u suradnji s Centrom za uklanjanje mina BiH, u okviru projekta Podrška socijalnom uključivanju stanovništva ugroženog minama - Razvoji i protuminske aktivnosti kojeg je implementirao Handicap International u Stocu i Berkovićima.

 

Cilj konferencije bio je pokušati pronaći odgovore na nekoliko pitanja, prije svega na ona koja se odnose na određivanje prioriteta za deminiranje, s obzirom da je u Bosni i Hercegovini 1500 kvadratnih kilometara minirano, veoma je važno odrediti koja su prioritetna područja za čišćenje, a za to je mišljenje lokalne zajednice od iznimne važnosti.

 

Na otvaranju konferencije, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Nikola Špirić, naglasio je da čak i danas, nakon 15 godina od rata, analize pokazuju da je 3,04 % teritorije Bosne i Hercegovine još uvijek pod minama.  Na području koje obuhvaća 18 600 registriranih minskih polja, prema procjenama, nalazi se više od 670 000 mina i drugih eksplozivnih sredstava.  „Proces uklanjanja mina je od presudne važnosti za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini budući se nijedan društveni proces ne može razvijati ako je Bosna i Hercegovina pod minama u sadašnoj mjeri“, rekao je Špirić.

 

Predstavnici nevladinog sektora izrazili su želju da protuminsko djelovanje postane jedan od segmenata razvojnih projekata.


Više detalja o konferenciji možete pronaći u dokumentima desno.