Portal "Parlamentarni SEARCHLIGHT"

Uz financijsku podršku Open Society Instituta, u toku prošle godine, think tank Populari je razvio portal sa strukturiranom, u cjelosti indeksiranom, jednostavnom za upotrebu on-line bazom podataka bh. zakona i zakonodavnih procesa Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod nazivom Parlamentarni SEARCHLIGHT (Parliamentary Searchlight).


Portal www.searchlight.populari.org vizualizira navedene informacije te omogućava puni uvid u zakonodavne procese koji se odvijaju unutar Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

 

Sistem je osmišljen na način da korisinici mogu pristupiti svim dijelovima ovog zakonodavnog tijela te time poboljša transparentnost zakonodavnih procesa u oba doma BiH parlamenta.

 

Ciljevi projekta:

 

• Stvaranje baze podataka bh. zakona;


• Stvaranje baze podataka zapisnika sa sjednica BH parlamenta i rezultatima glasanja na sjednicama, koja je strukturirana, potpuno indeksirana i lagana za upotrebu;

 

• Mapiranje poveznica između tekućih parlamentarnih procedura i pripadajućih zakona;


• Programiranje mehanizma koji će automatski uzimati neophodne podatke s interneta i na taj način ažurirati podatke u bazi.

 

Dodatni ciljevi koje je projekt postigao:


• Razvijanje vremenske skale koja će omogućiti korisnicima vizualizaciju parlamentarnih procedura koje rezultiraju postojećim zakonima;


• Portal daje sažetak i agregirane statističke podatke te vizualizirane podatke o usvojenim zakonima, parlamentarnim aktivnostima, glasanju na sjednicama itd.;

 

• Omogućava pristup potpuno indeksiranoj i pretraživoj bazi podataka po temama Evropske unije, pregovaračkih poglavlja i Acquisa (EUR-lex) s poveznicama na odgovarajuće bh. zakone i na informacije o parlamentarnim zakonodavnim procesima;

  
• Stvaranje pretraživača koji omogućava javnosti da brzo locira zakone i podatke o parlamentu.