Regionalna konferencija "POINT 2.0"

Istraživači Popularija, Katarina Cvikl i Ajdin Perčo učestvovali su na konferenciji POINT 2.0 (Politička odgovornost i nove tehnologije) koja se održala u Sarajevu, BiH od 23. do 26. maja 2013. godine.

 

 


POINT (Politička odgovornost i nove tehnologije) je dinamična konferencija koja je udružila organizacije civilnog društva i pojedince iz sedam zemalja Jugoistočne Evrope i šire (npr. Centralne Evrope, Egipta, Libije, Tunisa, Kipra).

 

Učesnici pojedinci, organizacije, grupe i institucije uglavnom vrlo uspješno koriste nove tehnologije u svom radu u okviru civilnog društva, kao što je aktivizam ili zagovaranje transparentnosti. Jedna od prezentacija predstavila je analizu Morsimetra, online projekta koji prati ispunjenost predizbornih obećanja egipatskog predsjednika Mohameda Morsija.

 

Konferencija je organizirana od strane UG „Zašto ne“ iz BiH u saradnji sa CRTA-om iz Srbije, Metamorphosis-om iz Makedonije, Centrom za demokratsku tranziciju iz Crne gore i pokretom Mjaft iz Albanije.

 

POINT 2.0 je drugo izdanje i logičan nastavak uspješno održane prve POINT konferencije održane u februaru 2012. godine.

 

Više detalja o konferenciji možete pronaći u dokumentima na desnoj strani.

 

Proizvodi

Our publications are licensed under a Creative Commons license.

You are free to quote, copy and share this publication, as long as you attribute it to the think tank Populari.

Tekući Projekti
Iz Brazila u Brisel
FCO projekt "EU priče"
Više novca nego smisla u BiH?
FCO projekt "EU priče"