Aktivnosti

Istraživači i analitičari u Populariju često učestvuju na međunarodnim i regionalnim konferencijama ili radionicama.  To su prilike za prezentiranje rada Popularija i širenje informacija o rezultatima istraživačkih projekata kad su namijenjene ciljnoj publici, ali isto tako i prilike za diskusiju i razmjenu mišljenja s donosiocima odluka, međunarodnim, lokalnim i regionalnim organizacijama.


Međunarodni okrugli stol
Platforma SOFIJA 2015

Sofija, Bugarska

Prezentacija publikacije
Civilno društvo u procesu EU integracija u zemljama Zapadnog Balkana

Info centar Evropske unije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Završni seminar
TRAIN 2014. - Poticanje političkog dijaloga

Brisel, Belgija

Radionica
Druga regionalna škola policy analize

Zadar, Hrvatska

Predavanje na NATO Defense College-u
"Zapadni Balkan"

Rim, Italija

Drugi okrugli stol Svjetske banke
Izazovi i prilike tržišta rada u BiH: Zašto nam je bitno?

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Uvodni seminar
TRAIN 2014 – Poticanje političkog dijaloga

Beograd, Srbija

Konferencija
CODE '14 - Konferencija o demokraciji 2014

Budimpešta, Mađarska

Konferencija
Klasteri kao alat za konkretan održivi razvoj

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Okrugli stol Svjetske banke
Radna mjesta za Bosnu i Hercegovinu

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Populari prezentacija
Prezentacija studije o dobrobiti životinja

Vankuver, Kanada

Populari event
PopulariPanel „NEZAPOSLENOST MLADIH: Je li problem u stavu?”

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Inicijativa Popularija
Upoznajte svoju EU

Populari Facebook

Panel diskusija
Individualna i korporativna filantropija u BiH

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Međunarodna konferencija
Osnaživanje žena i civilnog društva Mediterana

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Interaktivna radionica
Spoj istraživanja, tehnologije i zagovaranja u praškom Hub-u

Prag, Republika Češka

Konferencija
Dobra uprava iz međusektorske perspektive

Zagreb, Hrvatska

Međunarodna konferencija
Platforma Sofija 2013.

Sofija, Bugarska

Radionica
Regionalna škola "policy" analize

Zadar, Hrvatska

Radionica
Vještine vizuelne prezentacije i efikasno zagovaranje

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Populari eventi
Prezentacije & Debate: "EU priče"

Brisel, Belgija

Međunarodna konferencija
Evropa, ovdje i tamo: Analiza diskursa o evropeizaciji u medijima Zapadnog Balkana

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konferencija
POINT 2.0

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Međunarodni halal sajam i forum
SAHAF 2013.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ekpertska debata
Rezultati istraživanja javnog mnijenja o medijskim slobodama u BiH

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Međunarodna radionica
Jugoistočna Evropa i Evropa 2014

Berlin, Njemačka

Populari event
TRAIN PROGRAM: Otvorena diskusija o dobrobiti životinja

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Međunarodna konferencija
Politike evropskih integracija

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Otvorena diskusija
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine

Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Eventi
Populari u TRAINu

Beograd - Berlin - Brisel

Populari event
Panel diskusija: Dobri susjedi

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konferencija
Budućnost Bosne i Hercegovine u Evropi i euroatlanskoj zajednici?

Wilton Park, Velika Britanija

Međuregionalna radionica
Uloga organizacija civilnog društva u regionalnoj suradnji

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Seminar
Zapadni Balkan: Put ka evropskim integracijama

Sarajevo, Bosa i Hercegovina

Međunarodna radionica
15 godina izgradnje mira na Zapadnom Balkanu – naučene lekcije i aktuelni izazovi

Dvorac Rothschild, Reichenau/Rax, Austrija

Međunarodna konferencija
"Međukulturni dijalog i unutrašnja sigurnost“

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Panel diskusija
“Vizna liberalizacija za BiH: Šansa koja se ne smije propustiti“

Sarajevo, Bosnia and Hercegovina

Međunarodna konferencija
Uključi se! Grantmakers East Forum (GEF)

Dubrovnik, Hrvatska

Međunarodna konferencija
EU i Jugoistočna Evropa 2008.: Da li je sve još uvijek dobro?

Barcelona, Španija

Međunarodna konferencija
Međukulturni dijalog za bolju Evropu: Evropska unija i Balkan

Zagreb, Hrvatska

Populari event
Evropska Bosna? Mitovi i stvarnost uoči PIC-a

Sarajevo, Bosna i Hercegovina