Mi...


 

Vjerujemo u promjene.

 

Mi ne želimo samo pratiti, već aktivno sudjelovati.

 

Mi pružamo kredibilne i pristupačne izvještaje o javnim politikama.

 

Mi radimo isključivo sa činjenicama.

 

Mi smo u stalnoj potrazi za inspiracijom i mi smo inspiracija drugima.

 

Mi promišljamo i mislimo.

 

Mi smo Populari.